logo TBI
Sản phẩm
Tượng Bác Hồ

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng
Kích thước: